Collybia zonata (Crinipellis zonata) (2 Photos)

Crinipellis zonatus03981

Collybia zonata (Crinipellis zonata)

Collybia zonata (Crinipellis zonata)03992