Entoloma salmoneum (Berkeley & M. A. Curtis) T. J. Baroni (3 Photos)

Entoloma salmoneum (syn. Inocephalus quadratus)01838

Entoloma quadratum (syn. Inocephalus quadratus)

Entoloma quadratum  (syn. Inocephalus quadratus)02408

Entoloma quadratum (syn. Inocephalus quadratus)

Entoloma quadratum  (syn. Inocephalus quadratus)01780

Entoloma quadratum (syn. Inocephalus quadratus)